Informace

Technické informace

Čištění fasád bytových domů

Na fasády zateplených bytových domů po určité době usedá prach, na severních neosluněných stranách se drží delší dobu vlhkost a ta je velmi výhodná pro výskyt plísní a řas. Kromě toho na fasádě po delší době také vznikají jemné mikro praskliny, ve kterých se snadno zdržuje prach a vlhkost.

Zobrazit celý příspěvek

Správní informace

Nový předpis Směrnice 2/2024

Vážení členové, na zasedání nejvyššího orgánu družstva – Shromáždění delegátů dne 3.6.2024 byla schválena nová Směrnice č. 2/2024 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU   PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY, NA POSKYTOVÁNÍ STUDENÉ

Zobrazit celý příspěvek

Informace pro správce

Hlasování na členské schůzi

Hlasování na členské schůzi Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů samosprávy, pokud zákon a stanovy neurčují

Zobrazit celý příspěvek

POVINNOSTI SPRÁVCE

POVINNOSTI SPRÁVCE Správce za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními.   Správce zejména: a) plní úkoly na úseku předmětu činnosti družstva v okruhu

Zobrazit celý příspěvek

Družstvo a GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále

Zobrazit celý příspěvek