Čištění fasád bytových domů

Na fasády zateplených bytových domů po určité době usedá prach, na severních neosluněných stranách se drží delší dobu vlhkost a ta je velmi výhodná pro výskyt plísní a řas. Kromě toho na fasádě po delší době také vznikají jemné mikro praskliny, ve kterých se snadno zdržuje prach a vlhkost. Zatímco řasy jsou na pohled jen neestetické tak plísně (houby), mohou značně poškodit fasádu a jsou zdravotně závadné. Proto je nutné v rámci údržby fasády tzv. renovovat.

V roce 2016 přistoupilo Bytové družstvo k realizaci vyčištění a následnému nátěru fasád několika domů tzn. k renovaci povrchu fasády. Práce, proběhly, dle zpracovaného technologického postupu tzn. nejprve, dojde k zahubení mikroorganismů (plísní, mechů, prachů a řas) na fasádě a následně její důkladné omytí. Před ochranným nátěrem byly vyspraveny případné defekty na fasádě, nově bylo provedeno ostění na oknech, při použití tzv. APU lišt, které zabrání zatékání kolem rámů oken, bylo provedeno vyčištění a výměna větracích mřížek na fasádě, provedena kontrola upevnění vnějších parapetů a kontrola upevnění konzol svodového vedení hromosvodů. Na takto vyčištěný povrch fasády byl aplikován ochranný nátěr fasádní barvou se zvýšeným obsahem biocidního prostředku tj. látky které zabraňují vznikání plísní a řas. Při dodržení tohoto technologického postupu dochází k tzv. renovaci fasády a tím k prodloužení její životnosti. Informace o realizaci získáte na technickém úseku případně v přiloženém článku  ZDE.

Další aktuality