Probíhají odečty stavů klasických vodoměrů bez možnosti dálkového odečtu a odpařovacích indikátorů topných nákladů (měřičů tepla na radiátorech). Podrobnější informace naleznete  zde.

Lodžie místo balkónů

Na ul. Masarykova čp.858-856 můžete vidět radikální změny na fasádě domu. Nájemníci těchto tří vchodů se rozhodli povýšit úroveň svého bydlení.

V kontrastu se zbývajícími dvěma vchody se nahrazují původní balkóny za betonové lodžie. Nově budované lodžie přinesou komfortní bydlení.

       

Další aktuality