Prezenční listiny k členské schůzi samosprávy

Sdělení BD k aktuálnosti členů samosprávy na prezenčních listinách

V návaznosti na zajištění aktuálnosti seznamu členů samosprávy na prezenčních listinách, sděluje BD, že prezenční listinu s aktuálním seznamem členů družstva a samosprávy, vytiskne správní úsek na vyžádání správce bezprostředně před konáním členské schůze.

S odkazem na § 635 zákona č. 90/2012 Sb., je na členské schůzi zastoupení člena samosprávy možné, plná moc však musí být písemná a musí v ní být určeno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více členských schůzí. Jedna osoba může zastupovat maximálně 1/3 členů samosprávy, jinak platí, že takový zmocněnec nemá platně udělenou plnou moc. Zastupování na základě plné moci platí i v případě manželů, kterým náleží pouze společné právo nájmu k bytu či garáži. Udělená plná moc je pak součástí prezenční listiny, která tvoří přílohu zápisu členské schůze samosprávy.

Upozorňujeme správce, že hlasování nečlena bez udělení plné moci členem samosprávy, může mít vliv na platnost usnášení členské schůze, zejména pak na její hlasování.

Další aktuality