Výměny svislých rozvodů

S ohledem na nutnost provádění výměn svislých rozvodů plynu, vycházející s pravidelných revizí plynového zařízení, jsou doporučeny celkové rekonstrukce všech svislých rozvodů. Realizace výměn všech svislých potrubí minimalizuje vznik havárií a obnovuje funkčnost vzduchotechniky. Kompletní výměna rozvodů snižuje náklady na realizaci, eliminuje pojistné události, zvyšuje požární bezpečnost a zejména nevyžaduje opakované zpřístupňování bytů nájemníků. Jako příklady lze uvést komplexní realizace provedené na domech Masarykova třída čp. 1024 a Ke Studánce čp. 1051.
Rádi zveřejňujeme i pozitivní reakce nájemníků na provedení díla firmou Meccano s.r.o., která svým profesionálním přístupem minimalizuje čas prací v bytech. Velký dík rovněž patří správcům domů, kteří přispěli k hladkému průběhu celé realizace.

Další aktuality