Cena vody a tepla na rok 2024

Cena studené pitné vody (vodné a stočné) pro rok 2024 je 132,75Kč/m3, jedná se o navýšení o 14,23%.
Cena tepla (předběžná) pro vytápění resp. výrobu teplé vody je 961,05 Kč/GJ tj. navýšení o 12,05%.
V cenách je započteno zvýšené DPH platné od roku 2024.

Další aktuality