Shromáždění delegátů 2024

Vážení delegáti,

představenstvo Bytového družstva v Orlové oznamuje termín shromáždění delegátů na pondělí  03. 06. 2024.

Pozvánka na shromáždění delegátů bude společně s písemnými materiály zaslána všem delegátům v souladu s čl. 63 odst. 10, Stanov družstva.

S podklady k jednání se mohou členové seznámit na sekretariátu družstva.

Další aktuality