Home Výtahy
Výtahy
Plán inspekčních prohlídek výtahů v roce 2022 PDF Tisk Email
Středa, 23 Únor 2022 09:23

V roce 2022 budou provedeny inspekční prohlídky výtahů na domech č.p. 908, 921 (nosnost 1000 kg), 1052, 1213, 1214, 1239, 1243, 1263, 1265, 1266.

 Inspekční zprávy za předchozí roky jsou vždy uloženy na technickém úseku.

 
Postup modernizace výtahů PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Červenec 2012 09:32

Většina výtahů je částečně modernizována. Jsou provedeny výměny šachetních dřevěných dveří, elektroinstalace nebo výplně klece výtahu.

Další fázi by mělo být dokončení komplexní modernizace, tak aby došlo k odstranění všech zbývajících rizik. Tato varianta je ekonomicky nejpřijatelnější.

V případě, že stav financí domu toto řešení neumožňuje, lze požádat představenstvo o bezúročnou půjčku, nebo smluvně řešit úhradu splátkami realizační firmě.
Další možností je postupovat v částečných modernizacích s ohledem na stupně rizikovosti. Tento způsob je finančně náročnější a opakované odstávky výtahu pak ztrpčují život nájemníkům.

 
(Ne) Bezpečné výtahy PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Červenec 2012 09:23

Výtahy patří mezi vyhrazená zařízení. Podléhají pravidelným kontrolám, prohlídkám a zkouškám. V normě N81-80 je specifikováno 85 provozních rizik výtahů (kliknutím ZDE zobrazíte přehled rizik). Výtah je bezpečný jen tehdy, jsou-li odstraněna všechna rizika vysoké a střední hodnoty.

Většina nájemníků se domnívá, že pokud výtah jezdí, není potřeba nic modernizovat. Ale jste to právě Vy nájemníci a Vaše děti, kteří denně využívají výtahu a neuvědomují si jízdu ve výtahu s nesplňujícími základní bezpečnostní parametry.

Normou jsou stanoveny periodické Inspekční prohlídky prováděné nezávislým inspektorem. Do 5 let po provedení insp. prohlídky je nutné odstranit závady vysokého stupně rizika a do 10 let středního stupně rizika.

Každoročně zařazují technici do plánu oprav návrhy modernizací výtahů. S plánem oprav bývají nájemníci seznámeni na čl. schůzi jen povrchně nebo vůbec. Výsledkem je neinformovanost o důležitosti modernizace výtahu.
BD pořádalo seminář pro správce, které čeká druhá periodická insp. prohlídka v roce 2012 a 2013. Z pozvaných 37 správců se zúčastnilo 13!!

Z této žalostné účasti se lze domnívat, že někteří správci nemají potřebné informace a tudíž nejsou schopni Vám vysvětlit důvody modernizací výtahů.
Požadujte informace o stavu bezpečnosti Vašich výtahů!