Home Výtahy
Výtahy
Plán inspekčních prohlídek výtahů 2016-2017 PDF Tisk Email
Pátek, 18 Březen 2016 12:34

pro rok 2016:

výtahy na čp. 736, 736, 908, 927, 942, 1025, 1052, 1210, 1214, 1239, 1243, 1263, 1265, 1266, 1326

 pro rok 2017:

výtahy na čp. 855, 942, 942, 1051, 1237

 

Inspekční zprávy i za předchozí roky jsou vždy uloženy na technickém úseku.

 

 
Postup modernizace výtahů PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Červenec 2012 09:32

Většina výtahů je částečně modernizována. Jsou provedeny výměny šachetních dřevěných dveří, elektroinstalace nebo výplně klece výtahu.

Další fázi by mělo být dokončení komplexní modernizace, tak aby došlo k odstranění všech zbývajících rizik. Tato varianta je ekonomicky nejpřijatelnější.

V případě, že stav financí domu toto řešení neumožňuje, lze požádat představenstvo o bezúročnou půjčku, nebo smluvně řešit úhradu splátkami realizační firmě.
Další možností je postupovat v částečných modernizacích s ohledem na stupně rizikovosti. Tento způsob je finančně náročnější a opakované odstávky výtahu pak ztrpčují život nájemníkům.

 
Plán Inspekčních prohlídek 2012-2013 PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Červenec 2012 09:27

V roce 2012 proběhnou na výtazích domů čp.:728, 729, 730, 731, 739, 791, 804, 805, 806, 815, 816, 817, 818, 823, 824, 921, 942, 1014, 1015.

V roce 2013: 744, 745, 746, 747, 788, 792, 854, 856, 857, 858, 863, 864, 866, 867, 954, 955, 956, 1012, 1013.    

Jelikož se jedná o druhé v pořadí inspekční prohlídky měly by mít výtahy odstraněny minimálně všechna rizika vysoké úrovně. Inspekční zprávy z předchozích prohlídek jsou k dispozici na TÚ. Rovněž lze u techniků získat informace o termínech inspekčních prohlídek ostatních výtahů.

 
(Ne) Bezpečné výtahy PDF Tisk Email
Pondělí, 30 Červenec 2012 09:23

Výtahy patří mezi vyhrazená zařízení. Podléhají pravidelným kontrolám, prohlídkám a zkouškám. V normě N81-80 je specifikováno 85 provozních rizik výtahů (kliknutím ZDE zobrazíte přehled rizik). Výtah je bezpečný jen tehdy, jsou-li odstraněna všechna rizika vysoké a střední hodnoty.

Většina nájemníků se domnívá, že pokud výtah jezdí, není potřeba nic modernizovat. Ale jste to právě Vy nájemníci a Vaše děti, kteří denně využívají výtahu a neuvědomují si jízdu ve výtahu s nesplňujícími základní bezpečnostní parametry.

Normou jsou stanoveny periodické Inspekční prohlídky prováděné nezávislým inspektorem. Do 5 let po provedení insp. prohlídky je nutné odstranit závady vysokého stupně rizika a do 10 let středního stupně rizika.

Každoročně zařazují technici do plánu oprav návrhy modernizací výtahů. S plánem oprav bývají nájemníci seznámeni na čl. schůzi jen povrchně nebo vůbec. Výsledkem je neinformovanost o důležitosti modernizace výtahu.
BD pořádalo seminář pro správce, které čeká druhá periodická insp. prohlídka v roce 2012 a 2013. Z pozvaných 37 správců se zúčastnilo 13!!

Z této žalostné účasti se lze domnívat, že někteří správci nemají potřebné informace a tudíž nejsou schopni Vám vysvětlit důvody modernizací výtahů.
Požadujte informace o stavu bezpečnosti Vašich výtahů!