Home Oznámení
Oznámení
Upozornění PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Srpen 2022 06:10

V současné době dochází na domech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové k nabízení servisu oken. Upozorňujeme všechny obyvatele domů, že se nejedná o iniciativu Bytového družstva v Orlové. Odbornost a serióznost těchto řemeslníků nám není známa a veškeré náklady spojené se servisem oken si nájemci musí uhradit sami. Provedením neodborného servisu oken může dojít k jejich poškození a následné náklady na opravy si budou muset nájemci uhradit.

 
UPOZORNĚNÍ na změnu firmy zajišťující havarijní a poruchové služby na elektro zařízení PDF Tisk Email
Pondělí, 25 Červenec 2022 12:22

Havarijní a poruchové služby na elekro zařízení pro Bytové družstvo v Orlové zajišťuje:

DUEL ENERGi s.r.o.

Poruchu je možné hlásit telefonicky na tel. čísle 775 937 000.

 
Oznámení správcům PDF Tisk Email
Středa, 13 Červenec 2022 10:10

Výzva k převzetí stanov

Bytové družstvo v Orlové vyzývá správce bytových domů k osobnímu převzetí nových stanov.
Stanovy družstva schválené shromážděním delegátů dne 26.05.2022 v tištěné podobě budou připraveny k převzetí v sídle družstva – sekretariát od 18.07.2022.

 
Volná pracovní pozice - Bytový technik PDF Tisk Email
Pondělí, 11 Červenec 2022 14:02

V rubrice Inzerce čtěte bližší informace k nabízené volné pracovní pozici Bytový technik.

 
Podnájem v družstevním bytě PDF Tisk Email
Pondělí, 06 Červen 2022 09:35

Chcete pronajmout družstevní byt? Pozor, ve skutečnosti to bude podnájem.

Bytové družstvo je právnickou osobou existující za účelem zajištění bydlení svým členům. Jaká specifika z toho pro členy vyplývají, pokud se rozhodnou byt neužívat osobně, ale pronajímat ho?

Podnájem vzniká tak, že nájemce družstevního bytu umožní na základě podnájemní smlouvy užívání bytu (Občanský zákoník, § 2215 a § 2274 a násl.). Člen družstva vystupuje v pozici nájemce, třetí osoba, která má v bytě bydlet, v pozici podnájemce. Družstvo, jakožto pronajímatel a vlastník bytu, má právo se k podnájmu vyjádřit. Podmínky pro udělení souhlasu s podnájmem družstvo upravuje ve stanovách, může si také vyhradit úplný zákaz podnájmu. V případě podnájmu, za udělení souhlasu k podnájmu a vedení evidence podnájmu, družstvo požaduje roční administrativní poplatek. Podnájem je odvozený od nájemního práva člena družstva a skončí nejpozději s ukončením nájmu bytu tímto členem.

 

Pronajímatel má za podnájemníka zodpovědnost

Pokud chcete podnajmout družstevní byt, je nutné se řídit nejen zákonem, ale zejména stanovami družstva a nájemní smlouvou. Je nutno družstvo předem požádat o písemný souhlas s podnájmem, jinak byste porušili povinnosti nájemce závažným způsobem a hrozilo by, že byste mohli být v krajním případě z družstva vyloučeni. Nájemce vždy nese vůči družstvu odpovědnost za podnájemce jako by byt užíval sám  – odpovídá za řádné užívání bytu i společných prostor domu, dodržování Domovního řádu, pravidel obvyklých pro chování v domě, apod. Existuje tak vedle sebe vztah mezi družstvem a jeho členem – nájemcem a vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Souhlas družstva s podnájmem není absolutní – jako pronajímatel má družstvo právo odvolat svůj souhlas, zejména v případě, že podnájemce bude opakovaně narušovat zásady pro řádné soužití v domě, nebo nájemce přestane plnit své členské povinnosti.

 

Vždy je nutný souhlas družstva

Vztah mezi nájemcem a podnájemcem se řídí obdobně pravidly občanského zákoníku pro nájem bytu. V nechráněném postavení by se podnájemce ocitl, pokud by družstvo jako pronajímatel s podnájmem neudělilo souhlas. Vzhledem k tomu, že podnájem končí nejpozději s ukončením nájmu, nemá podnájemce jistotu ohledně okamžiku ukončení podnájmu, ani když sám všechny povinnosti plní. Může totiž dojít k tomu, že i z jím nezaviněných důvodů dojde k ukončení nájmu (např. pro neplacení nájemného družstvu). O ukončení nájmu je nájemce povinen podnájemce informovat tak, aby se mohl připravit na včasné vyklizení bytu.

 
Odstávka teplé vody 2022 PDF Tisk Email
Středa, 25 Květen 2022 13:40

Odstávka teplé vody a tepla ze zdroje ČEZ Elektrárna Dětmarovice bude provedena od soboty 30.7.2022 od 00 hodin do středy 3.8.2022 do 10 hodin.

 

 
Přechod závazků při změně nájemce/vlastníka bytu/garáže PDF Tisk Email
Úterý, 03 Květen 2022 05:44

Přechod závazků podle změny občanského zákoníku

Od 1. července 2020 nabyla účinnost relativně rozsáhlá novela občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 163/2020 Sb. Jednou z důležitých změn, která se týká nejen vlastníků bytových jednotek ale rovněž členů družstva je přechod dluhů, který je zakotven v § 1186 Obč. zákoníku a § 736 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Dle této právní úpravy veškeré dluhy převodce u BD v Orlové přechází na nabyvatele, tzn., že nabyvatel se stává nástupcem předchozího nájemce či vlastníka. Při převodu se nevypořádávají příspěvky ani zálohy na služby. Vyúčtování záloh za kalendářní rok, v kterém byl převod družstevního podílu či převod vlastnických práv uskutečněn, provede BD v Orlové s nabyvatelem.

 
Cena vody 2022 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 09 Prosinec 2021 12:45

Cena studené vody pro rok 2022 byla dodavatelem SmVaK stanovena na 95,37 Kč/m3  s DPH.

 
Zahájení topné sezóny 9/2021 PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Září 2021 08:16

Dnes 20.9.2021 bude zahájeno vytápění bytových domů v Orlové. Doporučujeme v prvních dnech nastavit termostatické ventily na radiátorech na hodnotu "5". Tímto se zamezí případnému zavzdušnění otopné soustavy.

Zejména na objektech čp. 1271 až 1277 může dojít po rekonstrukci rozvodů k zavzdušňování systému.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 1 z 9