Home Oznámení
Oznámení
Vyúčtování 2022 PDF Tisk Email
Pondělí, 24 Duben 2023 14:25

Vážení členové,

v dnešních dnech jste obdrželi vyúčtování služeb za rok 2022. Pokud máte na družstvu zadanou doručovací e-mailovou adresu, obdrželi jste vyúčtování služeb do této e-mailové schránky. Pokud nemáte zadanou doručovací e-mailovou adresu, obdržíte vyúčtování služeb v zalepené obálce do poštovní schránky prostřednictvím vašich správců.

Principy rozpočítání nákladů jsou totožné jako v předchozích letech a nedošlo k žádným změnám. Vyúčtování obsahuje informace, jak za celou zúčtovací jednotku, tak za konkrétní byt. Rozpočítání nákladů na vytápění se provádí na základní (ZAPOČITATELNÁ PODLAHOVÁ PLOCHA) a spotřební (dle náměru měřičů) složku, která byla stanovena v poměru 50/50 %. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb, u kterých jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů,bude provedena úprava výpočtové metody. Tyto limity zejména hodnota max. -20 % oproti průměru je směřována proti neúměrnému šetření teplem v bytě, které má vliv na topnou soustavu a vznik plísní v bytech.

Způsob výpočtu teplé vody vychází striktně z vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.269/2015 Sb. v platném znění a nelze tedy srovnávat náklady na m3 u jednotlivých spotřebitelů. Odchylky v měření vody jsou způsobovány zejména povolenými tolerancemi vodoměrů. Rozdíl mezi fakturačním vodárenským vodoměrem, umístěným v suterénu a bytovými poměrovými vodoměry, se rozpočítává mezi jednotlivé odběratele poměrem ke spotřebě vody v bytě. Informace o výpočtech a obsahu vyúčtování naleznete ZDE.

Každý nájemník by si měl především zkontrolovat hodnoty vodoměrů a indikátorů topných nákladů (ITN) zda odpovídají hodnotám na vyúčtování. Ověřit počáteční a konečný stav na vodoměrech. Pokud byl vodoměr v průběhu roku vyměněn, tak zahrnout ve spotřebě obě období. U ITN odpařovacích si zkontrolovat stav, pokud jste si ho poznačili při výměně trubiček. U elektronických ITN se lze na hodnotu spotřeby podívat ještě v průběhu celého letošního roku. Žádné náklady se nerozpočítávají podle osob. Vždy se vychází z  náměru m3 vody nebo náměru ITN.

Ve vyúčtování přibyly další informace, které stanovuje příslušný předpis. Zejména porovnání spotřeb s předchozím rokem, srovnání s referenčním příjemcem služeb a kontakty na Energetická informační centra (EKIS). Zda skutečně májí tyto informace nějaký významný přínos pro nájemníka lze stěží říci.

Reklamace vyúčtování musí být uplatněna do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. V případě uplatnění reklamace je potřebné písemně uvádět, jméno nájemce, telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu, číslo bytu, adrresu bytu a kterou konkrétní položku chcete reklamovat

Např. stav studené vody neodpovídá odečtu nebo dílky ITN v místnosti č. 4 jsou uvedeny chybně; výše záloh neodpovídá atd. Reklamace musí být podána v písemné formě poštou, osobně nebo pomocí zadané doručovací e-mailové adresy do sídla družstva resp. na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přeplatky budou zaslány poštovní poukázkou nebo na Váš písemně ověřený bankovní účet nejpozději do 31.8.2023. 
Nedoplatky musí být uhrazeny rovněž do 31.8.2023, a to na účet s variabilním symbolem uvedeným ve vyúčtovaní. Nedoplatky uhraďte nejdříve po reklamační době to je po 1.červnu 2023.

Minimální výši záloh pro letošní rok si můžete ověřit dosazením hodnot z vyúčtování letošního roku do tabulky Excelu ZDE.

 
Zasílání přeplatků na účet PDF Tisk Email
Čtvrtek, 30 Březen 2023 09:46

Zasílání přeplatků vyúčtování na účet

Vážení členové,

i s ohledem na blížící se vyúčtování služeb bychom Vás chtěli informovat o možnosti nechat si zasílat přeplatky vyúčtování služeb na bankovní účet.

Pokud ještě tento způsob zasílání přeplatků nevyužíváte a stále čekáte ve frontě na poště s poštovní poukázkou, nabízíme Vám změnu.

Stačí vyplnit požadovaný formulář a osobně (datovou schránkou) ho doručit na ekonomický úsek družstva. Máte-li na družstvu ověřený kontaktní e-mail můžete zaslat vyplněný a podepsaný formulář i  tímto způsobem.

Totožnost žadatele musí být ověřena zaměstnancem ekonomického úseku a následně bude zasílání implementováno do systému.

 

Formulář si můžete stáhnou zde, nebo ho vyplnit přímo na družstvu.

 
Elektronická korespondence PDF Tisk Email
Středa, 11 Leden 2023 14:21

Výzva k oznámení elektronické adresy

 

Vážení členové družstva, nájemci družstevních bytů,

 

Bytové družstvo v Orlové v rámci zkvalitnění a zefektivnění služeb družstva umožňuje zasílání předpisů měsíčních úhrad spojených s užíváním bytu, vyúčtování služeb, případných upomínek či jiného oznámení družstva elektronickou formou na Vámi sdělené elektronické adresy.

Tiskopis ke změně způsobu zasílání korespondence naleznete ZDE.

Vyplněný a podepsaný tiskopis lze doručit do sídla družstva (kancelář členská evidence č. 22, 2.patro) nebo elektronicky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2023 PDF Tisk Email
Pátek, 09 Prosinec 2022 11:02

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vody, které budou uplatňovány od 1.1.2023 takto:

vodné               59,99 Kč/m3 včetně DPH

stočné              58,53 Kč/m3 včetně DPH

celkem            118,52 Kč/m3 včetně DPH

 

(Cena studené vody pro rok 2022 byla 95,37 Kč/m3 včetně DPH.)

 
Plán montáže elektronických dálkově odečitatelných vodoměrů a indikátorů topných nákladů na domech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové PDF Tisk Email
Úterý, 06 Prosinec 2022 14:41

V souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 do české legislativy vznikla mimo jiné povinnost nahradit veškerá stávající měřidla, která zaznamenávají spotřebu tepla a teplé vody, dálkově odečitatelnými nejpozději do 1. ledna 2027. Vzhledem k množství měřidel v bytech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové, kterých se tato povinnost týká, bylo nutné vypracovat plán výměn. Tento byl schválen Usnesením z jednání představenstva Bytového družstva v Orlové ze dne 10.11.2022 číslo 89/11/2022.

Žádostem o změnu schváleného plánu výměn nelze vyhovět.

Plán výměn byl sestaven s ohledem na podané žádosti samospráv, na stav dlouhodobé zálohy jednotlivých domů, rovněž na dodací lhůty měřičů dané výrobcem i na kapacitní možnosti zhotovitele.

Domy, na kterých již instalace dálkově odečitatelných měřičů proběhla, popř. byla poptána ze strany samospráv v průběhu roku 2022, nejsou v plánu uvedeny.

 
Zastropování cen energií v roce 2023 PDF Tisk Email
Středa, 30 Listopad 2022 14:53

Cenový strop platí pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍prosince ‍2023. Ke snížení cen dojde automaticky a ‍bude promítnuto do ‍zálohových plateb. Pro ‍všechny domácnosti připojené na ‍hladině nízkého napětí (distribuční sazby ‍D a ‍C), platí cenový strop na ‍veškerou spotřebovanou elektřinu bez ‍jakýchkoliv omezení. Zastropovaná je však pouze obchodní část ceny, tj. ‍cena za ‍komoditu (elektřinu, plyn) a ‍stálý měsíční plat. Výše těchto stropů je následující:

 

Zemní plyn

  • 3 ‍025 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (2 ‍500 ‍Kč/MWh bez ‍DPH),
  • ‍stálý měsíční plat: 157 ‍Kč/měsíc včetně ‍DPH (130 ‍Kč bez ‍DPH).

Elektřina

  • 6 ‍050 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (5 ‍000 ‍Kč/MWh bez ‍DPH).

Cenový strop se ‍vztahuje na ‍vysoký i ‍nízký tarif.

  • Stálý měsíční plat ve ‍výši 157 ‍Kč/měsíc včetně ‍DPH (130 ‍Kč bez ‍DPH).

Pokud máte své ceny plynu i ‍elektřiny z ‍dřívějška fixované na ‍nižší hladině, než je ‍stanovený strop, budete hradit sjednanou cenu podle uzavřené smlouvy s dodavatelem energií.

 

Celková cena se ‍ovšem skládá i z regulované složky, kterou je ‍třeba přičíst. Této částí ceny se ‍zastropování netýká! Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává každoročně cenová rozhodnutí, kterými stanovuje regulovanou část cen elektřiny a plynu na další rok (https://www.eru.cz).

 

Až ‍do ‍konce roku ‍2023 dochází zároveň k ‍odpuštění poplatku na ‍podporu obnovitelných zdrojů energie, které se ‍vztahuje jak na ‍domácnosti, tak na ‍podnikatele. Díky tomu všichni ušetří 599 ‍Kč včetně DPH za ‍každou MWh elektřiny.

 

Ke snížení cen dojde automaticky a ‍bude promítnuto do ‍zálohových plateb. Není tedy třeba nikoho o nic žádat.

 
Oznámení o zrušení pokladních hodin PDF Tisk Email
Úterý, 04 Říjen 2022 09:17

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ POKLADNÍCH HODIN s účinností od 1. 1. 2023

 

Vážení klienti,

představenstvo Bytového družstva v Orlové rozhodlo svým usnesením č. 66/07/2022, ze dne 14.07.2022, o ukončení činnosti pokladny ke dni 31.12.2022. Od 01.01.2023 bude možno platby nájmu provádět pouze bankovním převodem na účet č. 1478946/0300, variabilní symbol je č.p. domu a č. bytu (např. 10121 nebo 77713) nebo poštovní poukázkou. Poplatky za úkony družstva pak s variabilním symbolem s předčíslím 2 (např. VS 210121 - 2 předčíslí, 1012 č.p., 1 č. bytu), úhradu faktury pak s variabilním symbolem číslem faktury.

Tato informace je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva v sekci "Úřední dny".

 
Upozornění PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Srpen 2022 06:10

V současné době dochází na domech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové k nabízení servisu oken. Upozorňujeme všechny obyvatele domů, že se nejedná o iniciativu Bytového družstva v Orlové. Odbornost a serióznost těchto řemeslníků nám není známa a veškeré náklady spojené se servisem oken si nájemci musí uhradit sami. Provedením neodborného servisu oken může dojít k jejich poškození a následné náklady na opravy si budou muset nájemci uhradit.

 
UPOZORNĚNÍ na změnu firmy zajišťující havarijní a poruchové služby na elektro zařízení PDF Tisk Email
Pondělí, 25 Červenec 2022 12:22

Havarijní a poruchové služby na elekro zařízení pro Bytové družstvo v Orlové zajišťuje:

DUEL ENERGi s.r.o.

Poruchu je možné hlásit telefonicky na tel. čísle 775 937 000.

 
«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Strana 1 z 9