Home Oznámení
Oznámení
Roušky od 10.9.2020 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 10 Září 2020 11:33

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

 

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 10.09.2020 do odvolání pohyb a pobyt bez ochranných

prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech budov.

 

Při pohybu a pobytu v prostorech správy družstva je povinností všech příchozích používat roušky.

Při vstupu do prostor družstva doporučujeme použít dezinfekci rukou, která je připravena na jednotlivých podlažích.

Žádáme současně, pokud je to možné, o omezení osobního kontaktu s pracovníky správy.

Doporučujeme využití elektronické komunikace, případně využít poštovní schránky umístěné v přízemí administrativní budovy č.p. 1326.

 

 
Nabídka pracovního místa - technik PDF Tisk Email
Pondělí, 13 Červenec 2020 08:52

Bytové družstvo v Orlové, příjme do pracovního poměru pracovníka na pozici samostatného technika dodavatelské činnosti.

Požadavkem je vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického oboru (stavební, strojní, elektro). Znalost práce s lidmi, práce na PC, OS Windows 10 a Office 2016, čtení technických výkresů, zpracování smluv o dílo, kontrola prováděných stavebních prací,  vyhovující zdravotní stav pro práci v terénu. Nástup možný ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně doručte osobně na adresu Bytového družstva v Orlové, Masarykova třída 1326, 735 14 Orlová-Lutyně.

 
Nový standard TV vysílání PDF Tisk Email
Úterý, 03 Duben 2018 08:01

Od března 2018 do konce roku 2020 bude probíhat přechodová fáze na nový standard v TV vysílání. Přechod  na efektivnější kódování H265/HEVC přináší zlepšení kvality vysílání a rozšíření TV programů. Pro příjem programů v DVB-T2 kódování je potřebné mít nejen televizní příjmač či set-top-box, ale musí dojít k přeladění či doplnění zesilovačů na společné televizní anténě. V případě přechodu na nový systém požádejte svého správce k podání žádanky na technický úsek. Odborná firma zjistí stav systému STA, naladí nové kanály či navrhne řešení.

Přechod na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání – DVB-T2  a ukončení pozemního vysílání v původním kódovaní v Moravskoslezském kraji  30.4.2020!

 
Insolvence a exekuce PDF Tisk Email
Středa, 02 Prosinec 2015 14:46

Bližší informace o insolvenčních řízeních a exekucích čtěte zde.  Klikněte ZDE.

 
Jak správně používat termostatické ventily PDF Tisk Email
Úterý, 27 Říjen 2015 08:18

Je to již 20 let, co byly instalovány v domech a bytových jednotkách systémy na regulaci tepla. Tyto armatury hrají velkou úlohu v úsporách tepla. Pravidelnou údržbou a servisem lze zajistit správnou  funkci regulace. Tyto systémy jsou ze strany nájemníků resp. správců často opomíjeny. Kontrolou a seřízením odbornou firmou lze zajistit trvalé úspory ve vytápění.

Jak správně zacházet s termostatickými ventily v bytech se dozvíte ZDE.

 
Exekuční dražby družstevního podílu PDF Tisk Email
Pondělí, 10 Srpen 2015 11:27

Exekuční dražby družstevního podílu

 (další články k bydlení najdete v rubrice OSTATNÍ / BYDLENÍ - )

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.1.2013 změnila řadu pravidel. Úpravy se týkají i bytových družstev.

Právní úprava do 31.12.2012 nerespektovala odlišnosti bytových družstev, takže se členství postihovalo stejně jako u dalších obchodních společností bez ohledu na to, jaký byt byl člen oprávněn užívat. U dlužníka – člena bytového družstva byl proto exekučně postižen jeho členský podíl, kdy po zániku jeho členství družstvo vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. Ten však mnohdy nedosahoval tržní hodnoty bytové jednotky, a zpeněžení družstevního podílu tak pravidelně bylo pro dlužníka i věřitele nevýhodné.

            Novela stanoví, že členský podíl člena družstva (družstevní podíl), tedy i práva a povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu, jsou postižitelná dle § 63 exekučního řádu, a je možné v rámci výkonu soudního rozhodnutí o exekuci je prodat v dražbě. Družstevní byt je zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu v realitní sféře a z výtěžku je možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. Vydražitel má pak právo na vyklizení takového člena z družstevního bytu a užívat družstevní byt sám jako nový člen.

Takovou exekucí pak mohou být de facto postiženi i ti členové družstev, jichž se dražba družstevního podílu zdánlivě vůbec netýká. Předlužený člen-nájemce družstevního bytu totiž většinou přestane družstvu hradit běžné měsíční nájemné a úhradu za služby ihned poté, kdy se dozví o nařízení výkonu rozhodnutí a dražbě družstevního podílu.

Pravdou je, že od zahájení úkonů směřujících k dražbě nemá družstvo dostatek času, aby se včas dobralo judikovaného exekučního titulu, který by bylo možné do dražby včas přihlásit, neboť za současného stavu lhůt vyřizování běžných žalobních návrhů bytové družstvo velmi obtížně vymáhá pohledávky za členem-nájemcem bytu ke dni provedení dražby. Pohledávky se pak stávají nedobytnými a nastupuje uhrazovací povinnost ostatních členů družstva. K nabytí vlastnictví družstevního podílu v dražbě totiž nedochází převodem, ale přechodem z rozhodnutí soudu či soudního exekutora a jde o originální způsob nabytí vlastnictví, přičemž okamžikem udělení příklepu se maže veškerá minulost tohoto družstevního podílu. Neexistuje zde vazba mezi povinným a vydražitelem, jako je tomu u převodu smlouvou. Proto nelze na vydražitele přenášet odpovědnost za předchozí závadné chování bývalého člena družstva (přechod dluhů).

bytové družstvo před novelou

bytové družstvo po novele

Exekuce členských práv a povinností dlužníka jako člena v bytovém družstvu byla prováděna postižením majetkových práv – tzv. „vypořádacího podílu“. Podíl, který se tím uvolnil, pak družstvo mohlo prodat za tržní cenu.

Exekuce členských práv a povinností dlužníka člena v bytovém družstvu je prováděna dražbou jeho členského (družstevního) podílu.

Členství dlužníka v družstvu zaniklo a družstvo vyplatilo exekutorovi vypořádací podíl, vyčíslený dle obch. zák.

Členství dlužníka v družstvu zanikne a novým členem družstva se stane vydražitel.

 Čerpáno z podkladů SČMBD

 

 
Nový Domovní řád PDF Tisk Email
Středa, 05 Srpen 2015 12:21

Žádáme správce, kteří si ještě nevyzvedli nový Domovní řád, aby tak učinili v nejbližším termínu. Vyzvedávejte na technickém úseku BD.

 

 
Audit PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jaroslav Mohyla   
Pondělí, 09 Březen 2015 10:21

Dne 4.3.2015 byl zahájen účetní audit dle podmínek smlouvy uzavřené 1.10.2013. Audit není povinno družstvo provádět,ale s ohledem na nezávislý pohled na hospodaření a nemožnost zpochybnit stabilitu družstva, je tento audit prováděn každoročně.

Závěry auditu budou po ukončení  součásti výroční zprávy o hospodaření BD za rok 2014, která bude projednána nejvyšším orgánem SD 5/2015.

Závěry loňského auditu byly součásti výroční zprávy, se kterou byli seznámeni všichni členové svými delegáty.
 

2013   Výrok auditora a dopis k ověření účetní závěrky zobrazte kliknutím.

 

Nezávislou auditorskou firmou byl ukončen účetní audit  BD v Orlové za rok 2014. Výsledky  si zobrazíte zde:   

           Výrok auditora

           Dopis k ověření závěrky

 

 

 

 
Neplatiči v SVJ PDF Tisk Email
Pondělí, 23 Únor 2015 15:43

iDnes - Dlužníci v SVJ ( Společenství Vlastníků Jednotek) můžou připravit o střechu nad hlavou i platící sousedy. Čtěte v rubrice Bydlení - převody do vlastnictví.

 
«ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec»

Strana 1 z 8