Home Oznámení
Oznámení
Elektronická korespondence PDF Tisk Email
Středa, 11 Leden 2023 14:21

Výzva k oznámení elektronické adresy

 

Vážení členové družstva, nájemci družstevních bytů,

 

Bytové družstvo v Orlové v rámci zkvalitnění a zefektivnění služeb družstva umožňuje zasílání předpisů měsíčních úhrad spojených s užíváním bytu, vyúčtování služeb i případných upomínek elektronickou formou na Vámi sdělené elektronické adresy.

Tiskopis ke změně způsobu zasílání korespondence naleznete ZDE.

Vyplněný a podepsaný tiskopis lze doručit do sídla družstva (kancelář členská evidence 2.p č. 22, schránka v přízemí u výtahu) nebo elektronicky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
VÝZVA - ptačí chřipka PDF Tisk Email
Čtvrtek, 05 Leden 2023 14:28

Vážení nájemníci,

dnes 5.1.2023 obdrželo Bytové družstvo v Orlové výzvu Města Orlové k součinnosti při mimořádném veterinárním opatření k zamezení šíření ptačí chřipky.

Uvedená opatření se mimo jiné rovněž vztahují na drobnochovatele exotického ptactva v bytových domech.

Chovatelé ptáků jsou mimo jiné povinni vyplnit a městskému úřadu odevzdat Sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu (viz příloha).

Termín odevzdaní je pondělí 9.1.2023, a to buď osobně na podatelně MěÚ, elektronicky na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo datovou schránkou ID r7qbskc.

 

VÝZVA

SČÍTACÍ LIST

INFORMACE

 

Odkaz na webové stránky města Orlové

https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/40961-duleite-upozorneni-pro-chovatele-drubee-a-jinych-ptaku.html

 
Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2023 PDF Tisk Email
Pátek, 09 Prosinec 2022 11:02

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vody, které budou uplatňovány od 1.1.2023 takto:

vodné               59,99 Kč/m3 včetně DPH

stočné              58,53 Kč/m3 včetně DPH

celkem            118,52 Kč/m3 včetně DPH

 

(Cena studené vody pro rok 2022 byla 95,37 Kč/m3 včetně DPH.)

 
Plán montáže elektronických dálkově odečitatelných vodoměrů a indikátorů topných nákladů na domech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové PDF Tisk Email
Úterý, 06 Prosinec 2022 14:41

V souvislosti s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 do české legislativy vznikla mimo jiné povinnost nahradit veškerá stávající měřidla, která zaznamenávají spotřebu tepla a teplé vody, dálkově odečitatelnými nejpozději do 1. ledna 2027. Vzhledem k množství měřidel v bytech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové, kterých se tato povinnost týká, bylo nutné vypracovat plán výměn. Tento byl schválen Usnesením z jednání představenstva Bytového družstva v Orlové ze dne 10.11.2022 číslo 89/11/2022.

Žádostem o změnu schváleného plánu výměn nelze vyhovět.

Plán výměn byl sestaven s ohledem na podané žádosti samospráv, na stav dlouhodobé zálohy jednotlivých domů, rovněž na dodací lhůty měřičů dané výrobcem i na kapacitní možnosti zhotovitele.

Domy, na kterých již instalace dálkově odečitatelných měřičů proběhla, popř. byla poptána ze strany samospráv v průběhu roku 2022, nejsou v plánu uvedeny.

 
Zastropování cen energií v roce 2023 PDF Tisk Email
Středa, 30 Listopad 2022 14:53

Cenový strop platí pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍prosince ‍2023. Ke snížení cen dojde automaticky a ‍bude promítnuto do ‍zálohových plateb. Pro ‍všechny domácnosti připojené na ‍hladině nízkého napětí (distribuční sazby ‍D a ‍C), platí cenový strop na ‍veškerou spotřebovanou elektřinu bez ‍jakýchkoliv omezení. Zastropovaná je však pouze obchodní část ceny, tj. ‍cena za ‍komoditu (elektřinu, plyn) a ‍stálý měsíční plat. Výše těchto stropů je následující:

 

Zemní plyn

  • 3 ‍025 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (2 ‍500 ‍Kč/MWh bez ‍DPH),
  • ‍stálý měsíční plat: 157 ‍Kč/měsíc včetně ‍DPH (130 ‍Kč bez ‍DPH).

Elektřina

  • 6 ‍050 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (5 ‍000 ‍Kč/MWh bez ‍DPH).

Cenový strop se ‍vztahuje na ‍vysoký i ‍nízký tarif.

  • Stálý měsíční plat ve ‍výši 157 ‍Kč/měsíc včetně ‍DPH (130 ‍Kč bez ‍DPH).

Pokud máte své ceny plynu i ‍elektřiny z ‍dřívějška fixované na ‍nižší hladině, než je ‍stanovený strop, budete hradit sjednanou cenu podle uzavřené smlouvy s dodavatelem energií.

 

Celková cena se ‍ovšem skládá i z regulované složky, kterou je ‍třeba přičíst. Této částí ceny se ‍zastropování netýká! Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává každoročně cenová rozhodnutí, kterými stanovuje regulovanou část cen elektřiny a plynu na další rok (https://www.eru.cz).

 

Až ‍do ‍konce roku ‍2023 dochází zároveň k ‍odpuštění poplatku na ‍podporu obnovitelných zdrojů energie, které se ‍vztahuje jak na ‍domácnosti, tak na ‍podnikatele. Díky tomu všichni ušetří 599 ‍Kč včetně DPH za ‍každou MWh elektřiny.

 

Ke snížení cen dojde automaticky a ‍bude promítnuto do ‍zálohových plateb. Není tedy třeba nikoho o nic žádat.

 
Oznámení o zrušení pokladních hodin PDF Tisk Email
Úterý, 04 Říjen 2022 09:17

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ POKLADNÍCH HODIN s účinností od 1. 1. 2023

 

Vážení klienti,

představenstvo Bytového družstva v Orlové rozhodlo svým usnesením č. 66/07/2022, ze dne 14.07.2022, o ukončení činnosti pokladny ke dni 31.12.2022. Od 01.01.2023 bude možno platby nájmu provádět pouze bankovním převodem na účet č. 1478946/0300, variabilní symbol je č.p. domu a č. bytu (např. 10121 nebo 77713) nebo poštovní poukázkou. Poplatky za úkony družstva pak s variabilním symbolem s předčíslím 2 (např. VS 210121 - 2 předčíslí, 1012 č.p., 1 č. bytu), úhradu faktury pak s variabilním symbolem číslem faktury.

Tato informace je zveřejněna rovněž na webových stránkách družstva v sekci "Úřední dny".

 
Upozornění PDF Tisk Email
Pondělí, 15 Srpen 2022 06:10

V současné době dochází na domech ve vlastnictví Bytového družstva v Orlové k nabízení servisu oken. Upozorňujeme všechny obyvatele domů, že se nejedná o iniciativu Bytového družstva v Orlové. Odbornost a serióznost těchto řemeslníků nám není známa a veškeré náklady spojené se servisem oken si nájemci musí uhradit sami. Provedením neodborného servisu oken může dojít k jejich poškození a následné náklady na opravy si budou muset nájemci uhradit.

 
UPOZORNĚNÍ na změnu firmy zajišťující havarijní a poruchové služby na elektro zařízení PDF Tisk Email
Pondělí, 25 Červenec 2022 12:22

Havarijní a poruchové služby na elekro zařízení pro Bytové družstvo v Orlové zajišťuje:

DUEL ENERGi s.r.o.

Poruchu je možné hlásit telefonicky na tel. čísle 775 937 000.

 
Oznámení správcům PDF Tisk Email
Středa, 13 Červenec 2022 10:10

Výzva k převzetí stanov

Bytové družstvo v Orlové vyzývá správce bytových domů k osobnímu převzetí nových stanov.
Stanovy družstva schválené shromážděním delegátů dne 26.05.2022 v tištěné podobě budou připraveny k převzetí v sídle družstva – sekretariát od 18.07.2022.

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 10