Odečet ITN PDF Tisk Email
Čtvrtek, 26 Květen 2011 09:21


Odečty Indikátorů Topných Nákladů (ITN) dříve známých pod zkratkou RTN (rozdělovače topných nákladů) nebo „měřičů tepla“ se provádí jednou ročně.

Odečet odpařených dílků a výměna se provádí v měsících červnu a červenci. Poslední možný termín je 31.července. (viz směrnice 2/2005). 

Odečet odpařených dílků resp. elektronických ITN bude dle nové směrnice prováděn v měsíci prosinci.

Termín odečtu (datum a čas) je upřesněn na letáčku, který obdrží každý nájemník do poštovní schránky několik dnů před samotným odečtem.

ITN odečty jsou zapsány dle jednotlivých místností a to vždy z levé strany ve směru hodinových ručiček. Odepisuje se počet odpařených dílků na milimetrové stupnici a to od hodnoty „0“ vyznačené na plastovém pouzdru po hladinu kapaliny.

Stav je zapsán do protokolu a po výměně všech ITN potvrzen podpisem nájemníka resp. osoby, která byt zpřístupnila.

Ze strany nájemníka je potřeba zajistit v uvedeném časovém rozsahu místnosti a to tak, aby byl přístup k ITN. Odsunutím stolu, květin, sedačky, postele apod. a to před příchodem odčitatele. Doporučujeme rovněž při samotném odečtu omezit pohyb domácích mazlíčků zejména psů. Tímto přístupem celý odečet urychlíte.

V případě, že nejste schopni zajistit v uvedený termín zpřístupnění bytu, dohodněte si náhradní termín tj. termín, při kterém jsou prováděny odečty ITN ve vedlejším vchodě.

Na letáčku je rukou vepsáno telefonní číslo na odečitatele, se kterým se na případné změně dohodněte.

Poz: Odečty ITN slouží pro poměrné rozdělení nákladů spotřební složky pro vytápění. Nejedná se o měřidla, ale o indikátory. Měření spotřeby tepla je zajištěno distributorem tepla (SMO m.a.s.) a to digitálním měřidlem umístěným v suterénu domu.