Home Formuláře - tisky
Formuláře-Tisky PDF Tisk Email
Úterý, 04 Srpen 2020 00:00
OBECNÉ       
 1. - žádánka oprav (PDF)   (žádánka oprav (vyplňovací)  
 2. - důležitá telefonní čísla   (platí pro dům č.p. 791)
 3. - důležitá telefonní čísla   (neplatí pro domy č.p. 791, 872)
 4. - důležítá telefonní čísla   (platí pro dům č.p. 872)
 5. - žádost o povolení úprav v bytě

PRO SPRÁVCE

 1. - zápis čl. schůze         VYPLNĚNÝ VZOR
    V rubrice: Info (nejen) pro správce Jak svolat členskou schůzi naleznete informace jak správně svolat a zapsat jednání členské schůze
 2. - pozvánka na členskou schůzi    VYPLNĚNÝ VZOR
 3. - prezenční listina
 4. - plná moc
 5. - vývěska
 6. - domovní řád
 7. - zásady požární ochrany
 8. - formulář Požadavky oprav na rok ... (.doc formát) (.pdf formát)
 9. - povinnosti správce
 10. - formulář o volbě delegáta / náhradníka delegáta   DOC
 11. - formulář o volbě správce / zástupce správce        DOC
 12. - formulář - návrh kandidáta do představenstva / kontrolní komise
 13. - TISKOPIS Oznámení správce o konání ČS per rollam
 14. - TISKOPIS Rozhodnutí člena SA per rollam
 15. - TISKOPIS Výsledek rozhodnutí ČS per rollam
 16. - TISKOPIS Rozhodnutí člena SA per rollam

DOKUMENTY SPRÁVNÍHO ÚSEKU

ROZDĚLENÍ ČLENSKÉ AGENDY PODLE ČISLA POPISNÉHO:

č.p.   697 -   956              Mikesz Nadja

č.p. 1012 - 1277, 1530    Nováková Alena

        1. - přihláška za člena družstva

        2. - evidenční list nájemce

        3. - oznámení počtu osob

        4. - oznámení korespondenční adresy

        5. - oznámení elektronické adresy pro doručování

        6. - žádost o udělení souhlasu k podnájmu (pozn. připravuje družstvo na žádost nájemce bytu)

        7. - žádost o prodloužení podnájmu pro stávajícího podnájemníka (pozn. připravuje družstvo na žádost nájemce bytu)

        8. - oznámení o ukončení podnájmu

        9. - přihláška k výběrovému řízení na přidělení uvolněného bytu

      10. - smlouva o převodu družstevního podílu (pozn. připravuje družstvo na žádost člena/nů družstva, nutno předložit průkaz totožnosti)

      11. - dohoda o splátkách (pozn. uzavírá družstvo na žádost dlužníka)

      12.- Žádost o zasílání přeplatků na účet

 

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

        1. -  plná moc vlastníka

        2. -  zápis shromáždění VZOR

        3. -  práva a povinnosti vlastníka jednotky